Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans Öğrencisi Alacaktır

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 10.05.2016 tarihli ve 27808 sayılı bildirimi ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

İzmir'in Fakülte yapılanması altında bulunan ilk devlet üniversitesine ait Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı olma özelliği gösteren bölümümüz, alanında ulusal ve uluslar arası deneyimi olan 23 kişilik fizyoterapist akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim vermeyi ve uluslararası yetkinliğe sahip fizyoterapist yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Aramıza katılacak tüm genç arkadaşlarımızı heyecanla bekliyor, her birine bu uzun yolculukta başarılar diliyoruz.  

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapistler, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekimin tanısı sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan sağlık profesyonelleridir.

Fizyoterapistler, hastalık durumları dışında da, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.

Fizyoterapistlik Mesleği’nin Günümüzdeki Önemi

Fizyoterapistlik mesleği, 2015 yılı raporlarında Amerika ve dünyada en iyi 6. meslek olarak tanımlanmıştır. Toplumun artan ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren sağlık sorunlarına paralel olarak bu alanda dünyada ve Türkiye'de istihdam edilecek fizyoterapistlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Türkiye'de mesleğin artan popülerliği ve bu görüşü destekleyen en önemli gelişmeler; son yıllarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin sayısının hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde hızla artması, öğrenciler tarafından üst sıralardaki tercihler arasında yer alması, bölüm kontenjanlarının %100 dolması, mezunların iş bulma olanağının % 100 olmasıdır. Ayrıca bölüm sayısının artması nedeniyle öğretim elemanı yetiştirme ve farklı dallarda uzmanlaşma eğitimi verme gereksinimleri de bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

            Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, devamlı bakım ve reanimasyon, evde bakım ve ağrı tedavisidir. Buna ilave olarak, Toplum Temelli Rehabilitasyon ve Koruyucu Rehabilitasyon adı altında, örneğin, aktif yaşam tarzının kazanılması, günlük yaşamda vücut mekaniğine uygun hareketlerin benimsenmesi, bedensel, zihinsel, işitsel veya görme engeli olan kişilerin kinestetik hislerinin geliştirilmesi gibi eğitim alanları ile de ilgilidirler.

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler; özel, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, termal otel ve kaplıca merkezlerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda veya evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevi ve bakımevlerinde, belediyelerde, engelli okulları ve sağlık hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca engelliler için danışmanlık, özel eğitmenlik yapabilirler veya yüksek lisans - doktora eğitimleri ile akademik kariyer yapabilirler. Ulusal ve uluslararası sağlık politikaları ile ilgili projelerde görev alabilirler.

Neden İKÇÜ FTR?

Yönetimsel Açıdan;

- Üniversite ve Fakültede sistemli ve verimli çalışan idari bir yapının kurulmuş olması

- Fakültede idari personelin daha önce kurulan bölümler nedeniyle yeterli bilgi birikimine sahip olması.

 

Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro Açısından;

- İzmir'de Fakülte yapılanması altında bulunan ilk devlet üniversitesine ait Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı olması

- Fakülte yapılanması nedeniyle üniversite seçme sınavında yüksek puan alan kaliteli öğrencinin eğitim alacak olması

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının mezun olduktan sonra iş bulma kolaylığı nedeniyle sıkça tercih ediliyor olması

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Türkiye ve dünyada kabul edilen çekirdek müfredat üzerine çalışma yapan bir ekiple eğitim-öğretim müfredatının hazırlanmış olması

- Müfredatın dünya ile akreditasyonunu hedeflemiş bir program olması

- Kanıta dayalı, güncel, çok disiplinli yaklaşımla fakülte ve üniversitenin farklı bölümleriyle ortak seçmeli derslerin öğrencilere sunulması

- Akademik personelin farklı alt bilim dallarında yurt içi ve yurt dışındaki akademik çalışmaları ile uzmanlaşmış olması

- Yeni teknolojileri takip eden ve eğitim sisteminin içine taşıyabilecek tecrübeye sahip olan öğretim elemanı varlığı

 

Alt yapı, Çalışma Ortamı ve Koşulları Açısından;

- Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik olarak yeniliklere açık olması, sağlık üniversitesi olarak tanınırlığının bulunması

- Üniversitenin ve Fakültenin Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları ile iş birliğinin bulunması

- Uygulamalı olarak Eğitim Araştırma Hastanesinin fizik tedavi kliniklerinin olması ve üniteler arasında planlı şekilde öğrenci değişimleri yapılmasına olanak tanınması

- Kurulu ve eğitim veren bir Tıp Fakültesi bulunması ve Temel Tıp Bilimlerinde Eğitim olanağı sağlayabilmesi

- Bilimsel araştırma yapabilecek ortamın desteklenmesi

- Akademik personelin ve öğrencilerin bölüm içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini sürekli kullanma imkânı

- Bölüme ait 2 adet eğitim-araştırma laboratuvarının yapılandırılmış olması.

 

Çevresel Açıdan;

- Üniversitenin İzmir gibi Sağlık Turizmi alanında kalkınma hedefi olan ve yaşam kalitesi yüksek bir şehirde bulunması

- İzmir ilinde bulunan kaplıca ve termal gibi doğal kaynakların ve bunlarla ilgili hizmet alanlarının bulunması


Başa Dön