2016 Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2016 Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri için adayların son başvuru tarihi 17 Aralık 2016 olup, aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrenciler aday olarak başvurabilirler. 

1. Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 olması, aday öğrenci hazırlık sınıfı öğrencisi ise hazırlıkta yıl tekrarı yapmamış olması

2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması

3. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması

4. Hazırlık sınıfı hariç üniversitede azami eğitim süresini doldurmamış olması

5. Hiçbir disiplin cezası almamış olması

6. Sabıka kaydının bulunmaması.

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

Başa Dön